ഇതുപോലെയൊക്കെ പാടിയാൽ ആരും അനന്യക്കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫാനായി മാറും.. എത്ര മധുരമായ ശബ്ദം


കല്യാണ പല്ലക്കിൽ വേളി പയ്യൻ.ശ്രീ.അനിൽ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത കളിയൂഞ്ഞാൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഭവതരണി ആലപിച്ച മനോഹര ഗാനം നമ്മുടെ അനന്യ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ.കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി എഴുതിയ വരികൾക്ക് ഇളയരാജയാണ് സംഗീതം

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*