ഇതുപോലൊരു മകളെ കിട്ടിയതിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അഭിമാനിക്കാം.. വൈഷ്ണവിയുടെ പാട്ട് കേട്ട് മതിവരില്ല


പ്രവാസ ലോകത്തേയ്ക്ക് തിരികെ പോയ അച്ഛന് വേണ്ടി വൈഷ്ണവി കുട്ടി പാടിയ ഈ ഗാനം കേൾക്കാം.ദൈവം ചില കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞ് നൽകുന്ന കഴിവാണിത്.മോളു ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള കുട്ടിയാണ് എത്ര ഗംഭീരമായാണ് ഓരോ പാട്ടും പാടുന്നത്

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*