ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ ഈ വാക്കും പ്രവർത്തിയും മാതൃകയാക്കണം


ഒറ്റ ദിവസത്തെ പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് ലോകമലയാളികളുടെ സ്നേഹാദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി നൗഷാദിന്റെ വീട്ടിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എത്തിയപ്പോൾ.ഫോണിൽ വിളിച്ചും അല്ലാതെയും അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top