കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മണിച്ചേട്ടനാണ് പാടുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും..


ഏഴ് വർഷത്തോളമായി കലാരംഗത്ത് തുടരുന്ന ഒരു പ്രതിഭയാണ് ശ്രീ.പ്രഭിൻ പ്രകാശ്.അനശ്വര നടൻ കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ടുകൾ വേദികളിൽ പാടി താരമായ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ മണിനാദവുമായി നല്ല ശബ്ദ സാമ്യമുണ്ട്.തീർച്ചയായും ഈ കലാകാരന് അവസരങ്ങൾ നൽകണം

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*