കേരളത്തിന്റെ നാളേക്കുള്ള പൊന്മുത്തുകളാണ് ഈ കുട്ടികൾ..നന്മകൾ നേരുന്നു


പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക സയനോര ഫിലിപ്പ് തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോ. കണ്ണൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ മിടുക്കരായ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവർ ശേഖരിച്ച സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top