ചുട്ട് പൊള്ളുന്ന വെയിലിലും തളരാതെ പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ പ്രിയ തെരുവിൽ പാടുന്നു


രണ്ടര വർഷമായി മുപ്പതോളം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി തെരുവിൽ പാട്ട് പാടുകയും അങ്ങിനെ ലഭിച്ച പൈസ അവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി നൽകിയ പ്രിയ അച്ചു എന്ന സഹോദരിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും സല്യൂട്ട്.ഇങ്ങിനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്.എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*