പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ജീവൻ രക്ഷിച്ചവരോട് കാണിക്കുന്ന നന്ദിയും സ്നേഹവും


കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് കർണ്ണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പ്രളയക്കെടുതി വരുത്തിയ അവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി.ഇവിടെ ഒരു സഹോദരി സൈനികർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിലുള്ള നന്ദി കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top