മകളുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള സഹായവുമായി ഫിറോസിക്ക എത്തിയപ്പോൾ പൊട്ടികരയുന്ന അമ്മ


പ്രളയജലത്തിൽ മകളുടെ വിവാഹത്തിനായി കരുതിയ പണവും സകലതും നഷ്ടമായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഹൃദയം തകർന്ന് കരയുന്ന ഒരമ്മയുടെ വീഡിയോ ന്യൂസ് 18 ചാനൽ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു.ഇപ്പോൾ ഇതാ പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ അമ്മയ്ക്കരികിൽ സഹായവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*