മിന്നാമിനുങ്ങേ മിന്നും മിനുങ്ങേ.. മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു പഴയകാല സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ്


ഒരു സിനിമാ താരം എന്നതിലുപരി നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്നു നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ.അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു എന്ന സത്യം ഒരിക്കലും ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്.ഇന്നും ഓരോ സാധാരണക്കാരന്റെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ മണിച്ചേട്ടൻ കുടിയിരിക്കുന്നു മറക്കില്ല ഒരിക്കലും

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*