സൗന്ദര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കവർക്ക് സ്വന്തം കഴിവിലൂടെ മറുപടി നൽകിയ വൈറൽ താരമായ ആ പെൺകുട്ടി ഇതാ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ


ടിക് ടോക്കിലൂടെ വീഡിയേകൾ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസവും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്റെ കഴിവിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ നീതു എന്ന പെൺകുട്ടി അങ്ങിനെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.വീഡിയോ കാണാം

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*