ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ.. മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ നെല്ലിക്ക എന്ന കവിത ആസ്വദിക്കാം

രേണുക, കണ്ണട, തുടങ്ങി ഒരുപാട് മനോഹര കവിതകൾക്ക് തൂലിക ചലിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കവി ശ്രീ.മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ നെല്ലിക്ക എന്ന കവിത ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഓരോ മലയാളികൾക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ആലാപന ശൈലിയിൽ ഇതാ നെല്ലിക്ക ആസ്വദിക്കാം.

നന്മകൾ കുറഞ്ഞു വരികയും തിന്മകൾ കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഈ കവിതയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പുതുതലമുറയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന നല്ലൊരു സന്ദേശം കവിതയിലൂടെ ആവിഷ്ക്കരിച്ച പ്രിയ കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കാലിക പ്രസക്തമായ കവിതകൾ സമ്മാനിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആസ്വാദകർ സ്വീകരിച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ ഈ കവിത ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top